انصاریان طاقت دوری ازمیناوند رانداشت

دوستاره ملی پوش ومحبوب ورزش ایران اسمانی شدندوجاودانه شدند

انالله واناالیه راجعون
((حسرت دیدار علی بردلهاماند
((۰۰۰۰وسرانجام مرگ واجل علی انصاریان رادریبل زدوبرزمین انداخت))

(حسرت دیدارعلی بردل مادرش وعلاقمندانش وفوتبال ایران ماند)
جامعه ورزش ایران درسوگی دیگروماتمی جانسوزعزادارشد
انصاریان طاقت دوری ازمیناوند رانداشت
خانواده فوتبال ایران تلخ ترین هفته عمرش راتجربه نمود
دوستاره ملی پوش ومحبوب ورزش ایران اسمانی شدندوجاودانه شدند
((من هنوزدرشوک میناوندبودم ناگهان))
((خون به چشمانم نمودی ازغمت انصاریان))
درایامی که بایدروزمادرراجشن میگرفتیم اماعلی انصاریان دل مادرراشکست وبجای حضوردراغوش گرم ومهربان مادر امامتاسفانه دراغوش عفریت مرگ واجل زودهنگام جاگرفت وبرای همیشه ارام گرفت وبه ابدیت پیوست
هجرت جانسوزوغم انگیزستاره فوتبال ایران ومحبوب دل میلیونهاایرانی رابه مادرداغداروخانواده محترمش وجامعه ورزش ایران بویژه خانواده فوتبالی تسلیت وتعزیت عرض مینمایم
وداع زودهنگام جامعه ورزش وخانواده فوتبال بادوقلوهای ورزش وهنر
دیگرصدای خنده وقهقه های دوست داشتنی ونشاط اورعلی انصاریان رانخواهیم شنید

خدایش رحمت کند
روحش شادویادش گرامی باد

پیام تسلیت مازیارخویشوند سردبیر بخش ورزشکاران و هنرمندان خبریجات بمناسبت درگذشت دوست وبرادر عزیزم علی انصاریان

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top