انتخاب مازیار خویشوند بعنوان مدیر کمیته برتر سال ۹۹ در حوزه کانون جوانان

مازیارخویشوند بعنوان مدیرنمونه سال ۹۹ انتخاب شد. به گزارش جوانان آینده نگر، با عنایت به اقدامات و فعالیت های مختلف کمیته های مختلف کانون جوانان، مازیار خویشوند بعنوان مدیر برتر کمیته هنرمندان و ورزشکاران این کانون انتخاب شد. همچنین با حضور حسین شیرازی دبیرکل کانون جوانان تهران از وی قدردانی بعمل آمد.

به گزارش خبریجات، با عنایت به اقدامات و فعالیت های مختلف کمیته های مختلف کانون جوانان، مازیار خویشوند بعنوان مدیر برتر کمیته هنرمندان و ورزشکاران این کانون انتخاب شد.

همچنین با حضور حسین شیرازی دبیرکل کانون جوانان تهران از وی قدردانی بعمل آمد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top