عدالت در گرد و غبار بی عدالتی خانه سینما گم شده است

شنیده ایم بیمه و تمام امتیازات را از تمام اعضایی که حق عضویت شان را پرداخت نکرده اند سلب کرده اند

خبریجات-خانه سینما،هرچند با تعجیل و منظور خاص راه اندازی شد،اما شعاری داشت که همیشه آن را تکرار می کرد و می کند،وظیفه این خانه حمایت از سینماگران است!این شعار پرطمطراق زیاد داده شد و در شیپورهای تبلیغاتی دمیده شد،اما هرگز از حرف به عمل درنیامد و نخواهد آمد.آنان که از روز نخست این شعار را روی لب زمزمه کردند،در دل شان هیچ اعتقادی به آن نداشته و ندارند.

تاسیس این خانه آرزوی سینماگران بود که با همت چند هنرمند بنای آن نهاده شد،اما این بنا روی پایه ای محکم ساخته نشد.برای همین است که مدام پایه هایش شل تر و کج تر می شود و همیشه لرزان است،عنقریب است که به طور کامل فرو ریزد، زیرا آه مظلومان ویران کننده تر از هر بمب و موشکی است.سردمداران خانه سینما هرگز به این آه های سوزناک که از نای جان بر می خاست و برخاسته می شود،توجهی نکرده و نمی کنند.

از همان روزهای اول که وعده دادن زمین در شمال برای ساخت ویلا داده شد،مشخص بود که هدف سردمداران خانه سینما رفاه اغنیاست،نه سیر کردن شکم گرسنگان و ایجاد امنیت شغلی برای سینماگران زحمتکش،شریف و تنگدست.کدام سینماگر تنگدستی می توانست و می تواند در شمال کشور ویلا سازی کند؟

الان در آن زمین ها کاخ اغنیا بنا شده یا کوخ فقرا؟!

چه بسیار از سینماگرانی که در نداری،گرفتاری،بیکاری و بیماری دست و پا زدند و مردند،اما سردمداران خانه سینما در دوره های مختلف،حتی نیم نگاهی نیز به زندگی اسف بار آنان نینداخته و نمی اندازند. هنگامی که یکی از سینماگران غنی از دنیا می رفت و می رود،سردمداران خانه سینما سنگ تمام گذاشته و می گذارند،زیر تابوت او را گرفته و سخنرانی های آنچنانی در رسایش انجام می دادند و می دهند!

اما وقتی سینماگر ندار و کم نام و نشانی از دنیا می رفت و می رود یا اجازه نمی دادند و نمی دهند از خانه سینما جنازه اش بدرقه شده یا بشود یا خودشان را پشت پنجره اتاق های پر زرق و برق شان پنهان کرده و دست به کمر از پشت پنجره مراسم را نگاه می کردند تا زودتر تمام شود!

برخی از سینماگران و بازیگران زحمتکش،اما گمنام را حتی مجوز ندادند که جنازه چروکیده شان در گوشه ای از قطعه هنرمندان به خاک سپرده شوند! چندی است که بیکاری در سینما بیداد کرده و گروه کثیری از سینماگران و بازیگران به خاطر این معضل در مضیقه معیشتی گرفتار آمده و حتی قدرت خرید نان خالی را هم ندارند،اما خانه سینما کاری برای آنان نکرده و نمی کند.شهردار تهران نیز به جای کمک به این گروه ضعیف،بسته های گرانقیمت غذایی و تنقلات را پیشکش اغنیا می کند تا به آنان خوش بگذرد و بگویند عجب شهردار مهربان و با کلاسی!

این نشانه عدالت است یا بی عدالتی؟! گروهی از سینماگران آبرودار و گرفتار،بیش از دو دهه حق عضویت خود را پرداختند،اما بیکاری و نداشتن درآمد باعث شد نتوانند حق عضویت خود را پرداخت کنند،اما سردمداران خانه سینما به جای پیگیری کارشان و حمایت از آنان،بیمه و امتیازات دیگرشان را قطع کرده و به امان خدا رهای شان کردند تا هر بلایی که روزگار باید سرشان بیاورد،بیاورد،زیر لب هم گفتند و می گویند چه ربطی به ما دارد،ما که وضع مان خوب است!این چه عدالتی است که بدتر از هر بی عدالتی است؟!

شاید فقط مسوولان یکی- دو صنف هنوز آنانی را که نتوانسته اند حق عضویت شان را بدهند از امتیازات محروم نکرده اند که آنان نیز با فشار از بالا و پایین، دیر یا زود به بقیه صنوف خواهند پیوست. وقتی از روسای بعضی از صنوف سوال می شود، چرا عضویت این عده محروم از همه چیز را لغو یا معلق کرده اید؟پاسخ می دهند که ما رضا نمی دادیم به این کار،اما مدیریت ما را تحت فشار قرار داد تا چنین کنیم!

آقای دکتر منوچهر شهسواری،حرف متولیان صنوف را تایید می کنید یا تکذیب؟اگر چنین دستوری داده اید که بی عدالتی پیشه کرده اید،اگر هم تقصیر از جانب شما نیست اعلام کنید و سریعا کسانی که نتوانسته اند به علت نداری حق عضویت شان را پرداخت کنند احقاق حق کنید و مختصری از گرفتاری های شان را رفع.کسانی که دست شان به دهان همیشه بازشان می رسد و جیب شان از صندوق بانک ها نیز گشاد تر است،مستحق داشتن بیمه و امکانات خانه سینما هستند یا افرادی که نه دست شان به دهان همیشه گرسنه شان می رسد و نه جیبی دارند که دست داخل آن ببرند؟!

خدا کند راست نباشد،اما شنیده ایم بیمه و تمام امتیازات را از تمام اعضایی که حق عضویت شان را پرداخت نکرده اند سلب کرده اند،اما برای گرفتن بودجه یا کمک های مالی از سازمان سینمایی نام آنان را هم در لیست قرار می دهند تا دریافتی بیشتری داشته باشند،ولی پشیزی به خودشان نداده و نمی دهند!آقای دکتر شاهسواری،هرچند این مختص زمان ریاست شما بر خانه سینما نیست،اما اگر در دوره شما چنین اتفاقی افتاده بگویید چرا؟اگر هم نیفتاده سریعا آن را تکذیب کرده و با صدای بلند اعلام کنید.این حق اعضا و سینماگران است تا بدانند در خانه سینما چه اتفاقی افتاده و می افتد. اجرای عدالت شعار اصلی بانیان و سردمداران خانه سینما بوده و هست ،اما عدالت در گرد و غبار بی عدالتی این خانه گم شده است!

سیدرضااورنگ

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top