روابط عمومی سازمان سینمایی یا خانه اموات؟!

نمی دانم در دانشگاه ها و مراکز دیگر آموزشی چه تعریفی از روابط عمومی ارائه داده و می دهند که اداره های روابط عمومی در سراسر کشور به مرکز تکذیب بدل شده یا خانه اموات!حتی اسم روابط عمومی نیز حس پویایی و فعالیت را همراه خود دارد.حیاتش در تکاپو بودن است،نه سکوت مرگبار!امروز کار به جایی رسیده که تمام متن تکذیب هایی که روابط عمومی ها منتشر می کنند،از سوی عوام و خواص به عنوان تایید پذیرفته می شود،نه تکذیب!روابط عمومی ها برای ارتباط با رسانه ها و مردم تشکیل شده اند یا تنها برای در ارتباط بودن با مدیر و مدیران؟!

خبریجات-روابط عمومی سازمان سینمایی باید از پویاترین این نوع از ادارات باشد،زیرا مرکز اتفاقات هنر پر جاذبه سینماست،اما کو حرکت؟!از سنگ صدا در می آید ،اما از روابط عمومی سازمان سینمایی نه!تنها وقتی خبر بی ارزشی به دست شان می افتد منتشر کرده و یا اگر کسی یا منتقدی مجیز خودشان را گفت و از کارخرابی های شان تعریف و تمجید کرد،سریع در بوق و کرنا کرده و شاه نشین سایت بی مخاطب خود می کنند!اگر ریگی به پای شان نیست و خود را نقد پذیر می دانند،چرا نظر و نقد منتقدان و روزنامه نگاران مستقل را منتشر نکرده و در سایت شان قرار نمی دهند؟!شعار نقد پذیری شان از سر شکم سیری بود یا اینجا هم سیاست خودی و غیر خودی مطرح است؟!


گویا روی این اداره گرد و خاک مرگ پاشیده اند که سکوت فضایش را اشغال کرده است!این رویه سال های متمادی است که ادامه دارد،زیرا کسانی بر صدر این اداره نشسته بودند که یا کلا رسانه ای نبودند و یا بیشتر دنبال منافع خویش می گشتند.


با شناختی که از مسعود نجفی داشتیم،امیدوار بودیم اتفاقی در روابط عمومی سازمان سینمایی بیفتد و شاهد پویایی در آن باشیم،اما نبودیم.وی ارتباط خوبی با اهالی رسانه دارد،زیرا خودش برخاسته از رسانه است،اما این رکود و سکوت او از کجا ناشی می شود؟!


می دانیم که حسین انتظامی دوست ندارد کسی در مخالفتش حرف زده و دستوراتش را نادیده بگیرد،برای همین دست و پای مسعود نجفی را بسته و در قفس سکوت افکنده است،تنها زمانی به او اجازه گفتن و نوشتن درباره عملکرد سازمان سینمایی را می دهد که یا به نفعش باشد یا حرکت و حرفی را تکذیب کند!


تعجب است مسعود نجفی که این همه در زمان خبرنگاری فعال و پویا بود،زمینگیر شده و روی صندلی چرمی جا خوش کرده است!


می دانیم که مقصر اصلی حسین انتظامی است،اما او نیز باید به خود حرکتی دهد تا همگان بدانند که وجود دارد.


رییس سازمان سینمایی در برابر خیل سوالات و اعتراضات سکوت کرده یا گاهی توئیت پرانی می کند!روابط عمومی نیز که فقط سنگ پرانی های او را منتشر می کند،اینکه نشد روابط عمومی؟


مدیر روابط عمومی باید مشاور خوبی نیز باشد و اگر مدیر مسوولش به خطا رفت،او را با زبان خوش و دلایل مبرهن به راه راست هدایت کند،نه اینکه خودش نیز به خطا برود!


مسعود نجفی باید یک تکانی به خودش و اداره اش بدهد،وگر نه به زودی خودش تبدیل به فسیل و اداره اش مبدل به خرابه ای متروک خواهد شد!

سیدرضااورنگ

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top