دکتر علی اکبر رضایی در برنامه رو در رو شبکه چهار سیما؛

رویداد اربعین در نقطه مقابل معنویت زدایی غرب قد علم کرده است

خبریجات-استاد دانشگاه و پژوهشگر در برنامه رو در روی شبکه چهار سیما با عنوان اربعین، نماد وحدت و اقتدار اسلامی با اشاره به به اهمیت ایام اربعین گفت: استفاده از واژه پیاده روی تقلیل مفهوم و جایگاه رویداد بزرگ و عظیم اربعین حسینی در دنیای معاصر است.

علی اکبر رضایی افزود: ما امروز در عصر ارتباطات زندگی میکنیم و نظام غرب سعی کرده است با ایجاد سیطره رسانه ای تفکر و اندیشه خود را در دنیا حاکم کند و با عنایت به دیدگاه نظریه پردازان بزرگ معاصر که از این عصر با تعبیر یخبندان معنویت یاد کرده‌اند؛ نظام غرب نیز دنبال حاکم کردن این تفکر در جهان بوده و عموم رسانه ها در حال ترویج این باورند که امروز دین و معنویت جایگاهی در زندگی مردم ندارد.

وی ادامه داد: با این نگرش به کار بردن تعبیر رویداد برای اربعین صحیح تر است و اگر بخواهیم از حوزه آینده پژوهی به این موضوع توجه کنیم رویداد اربعین واقعیتی است که هیچ کدام از روند های حاکم بر روابط انسانی و اجتماعی نشان دهنده وقوع چنین اتفاق بزرگی در عصر حاضر نبود.

رضایی تصریح کرد: در صورتی که به فرمایشات مقام معظم رهبری و تعابیر ایشان از این اتفاق بزرگ توجه کنیم، می توان از همین عنوان رویداد و واقعه بزرگ اربعین در دوره تاریخی حاضر نام برد.

این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد: طبعاً این رویداد ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی در خود نهفته دارد.


رضایی خاطر نشان کرد: متاسفانه به نسبت ابعاد بزرگ این حادثه و اتفاق عظیم، حوزه های علمی و دانشگاهی ما توجه خوب و اثرگذاری روی این رویداد نداشته اند و در مقام مقایسه، توجه حوزه های علمی و پژوهشی غرب به رویداد اربعین نشان دهنده اهمیت بالای آن در عصر حاضر است.


وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که غربی‌ها به این موضوع واکنش عمیقی داشته‌اند و هرساله جامعه شناسان، روانشناسان، جامعه پژوهان و متخصصان اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از منظر کارکردهایی مختلف از جمله رسانه ای در این همایش عظیم شرکت می کنند و به دقت آن را رصد می کنند.

رضایی گفت: البته سکوت رسانه‌ای در قبال این رویداد یک رویکرد خاص است که در نقطه مقابل رصد و دقت در جوانب این اتفاق بزرگ از سوی غربی هاست.

این استاد دانشگاه افزود: اکثر رسانه هایی که جایگاه ویژه ای در سطح دنیا دارند خبرنگارانی با نگاه و رویکرد پژوهشی و کندوکاو محور به این مراسم بزرگ اعزام می کنند.

وی تصریح کرد: رویداد اربعین از ابعاد مختلف از جمله روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و همچنین سایر ابعاد مورد رصد دقیق آنهاست ولی این که چرا پوشش خبری نمی دهند باید گفت این رویداد به نوعی بر خلاف تبلیغات صورت گرفته بر ضد دین و مذهب طی حداقل 100 سال گذشته در غرب است.

رضایی بیان کرد: در سال‌های اخیر با توجه به اتفاق بزرگی همچون جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، تصور اینکه در دهه های بعد از آن اتفاق ملت دو کشور در کنار هم و در فضایی سرشار از مودت این رویداد را بزرگ می شمارند برای خود غربی ها نیز قابل تصور نبود.

وی ادامه داد: وجود برخی رخدادها را نمی توان با مشاهدات علمی و روش‌های مرسوم علمی تحلیل کرد؛ رویداد اربعین در چنین مختصاتی قابل تحلیل است در مجموع ما در مذهب شیعه اعتقاداتی داریم که با برخی تحلیل های علمی نمی توان برای آن تعاریفی خاص ارائه نمود.

رضایی عنوان کرد: در حالی که خود واقعی عاشورا در فلسفه غرب با یک نگاه کاملا خاص و استثنایی مورد توجه قرار گرفته که هنوز ابعاد مختلف آن کشف نشده است ولی در میان خود ما این واقعه عظیم به نوعی در حد یک نماد مورد توجه است.

این پژوهشگر تاکید کرد: امروز زمان آن است که با تعریفی جدید از موضوعات مختلف فارغ از نگرش غربی ها داشته باشیم و باید این باور در در کشورمان ایجاد شود که الزاماً رخداد ها و شرایط به گونه ای نیست و نخواهد بود که غربی‌ها پیش بینی می کنند و یا برنامه ریزی کرده اند.

رضایی افزود: این واقعه منشاء یک تحول و به نوعی یک تنفس جدید در فضای ترسیم شده از سوی غربی هاست و در یک شرایط فرهنگی کاملا متفاوت آثار و نتایج خاص خود را دارد و نیازمند یک بازخوانی و توجه ویژه است.

وی تصریح کرد: رخدادهای مشابه این موضوع در حوزه اقتصادی نیز قابل توجه هستند و می توان به رویکرد ویژه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی کشورمان اشاره کرد که با تعریف جدید، مقوله اقتصاد مقاومتی فضای متفاوتی را از باورها و ایدئولوژی های غربی در این حوزه برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام اسلامی ارائه نموده اند.


رضایی گفت: این وقایع را ما می توانیم در چارچوب تمدن نوین اسلامی تعریف کنیم که هیچ جایگاهی برای تفکر غرب قائل نیست.

رضایی افزود: ما در عصری قرار داریم که یکی از بزرگترین رویدادهای دوران در حال رقم خوردن است و باید برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اخلال و اختلال در روند اجرای این واقعه از سوی مراکز مختلف غربی، ضرورت دارد در ابعاد مختلف این اتفاق عظیم را به گونه‌ای برجسته کنیم که به نوعی صاحب یک نظریه جدید در فضای فکری و علوم جامعه شناختی شویم.


وی ادامه داد: تمدن، دستاورد مادی یک فرهنگ است و ما برای تحقق آرمان های تمدن نوین اسلامی باید این فرهنگ را تقویت کنیم و نباید محدود به یک بازه زمانی خاص شود.


این استاد دانشگاه و پژوهشگر عنوان کرد: در بعد بیرونی و نمادین فرهنگ این رویداد به هیچ وجه از سوی غربی ها قابل پیش بینی نبود و هراس آنها از لایه های پنهان و نهفته این حرکت عظیم اسلامی است.

رضایی بیان کرد: در بُعد میانی فرهنگ، ارزش ها و هنجارها حاکم هستند و این واقعه از زائل کننده تمامی القائاتی است که به ملت اسلامی شده که ما تک بعدی هستیم و باید در همین محدودیت ها بمانیم؛ به عنوان نمونه تلقین این باور که پس از انقلاب دین داری مردم کاهش یافته است با این اتفاق خط بطلانی بر آن کشیده شده و نشان میدهد که باور های مذهبی در کشورمان بسیار عمیق تر از گذشته نیز شده است و به نوعی تبدیل به یک ارزش شده است.

وی ادامه داد: این واقعه مختص طبقه خاص اجتماعی نیست و همه افشار در آن نقش و حضور پررنگی دارند و نشان دهنده آن است که در بعد ارزشی اتفاقاتی رخ داده است که همه طبقات مختلف اجتماع در یک رویداد مذهبی مشارکت بسیار قوی دارند.

رضایی گفت: از جنبه ای دیگر رویداد بزرگ اربعین اثبات کرد که تمامی القائات موجود برای محدود کردن باور ها به چند اسطوره مقدس شکست خورده و در عمل این خون ریخته شده همچون چشمه جوشان تحول آفرین و تحرک آفرین است.

وی افزود: مفروضات بنیادین مهمترین بعد فرهنگی هستند که نشان می دهند این واقعه در باور ها و افکار بنیادین ما جای گرفته است و ما به عنوان یک الگو با شخصیت هایی مواجهیم که نماد یک انسان کامل بوده و ما آن ها پیش روی خود داریم و تمام سعی مان بر آن است که به آن ها برسیم.

رضایی در برنامه رو در رو شبکه چهار سیما تصریح کرد: یکی از همین مفروضات بنیادین نگاه به آینده است که در فلسفه غرب یک نگرش و در فلسفه شرق نگرشی متفاوت در خصوص آن وجود دارد به عبارتی در معنویت یک معنا و در مادیات معنای دیگری دارد و بنابراین کاملاً طبیعی است که رسانه های غربی در مقابل این موج ایستادگی می کنند و آن را بایکوت خبری می کنند که البته به مفهوم آن نیست که این رویداد بزرگ را رصد نکنند.

رضایی خاطر نشان کرد: کشور ما ۴۰ سال است که در معرض انواع اقدامات رسانه ای با ابعاد و تکنیک های مختلف ضد تبلیغی قرار دارد؛ لذا رسانه‌های داخلی نیز نباید به این رویداد به صورت سطحی توجه کنند و حتما ادبیات به کار رفته باید مبتنی بر محتوا باشد.

وی ادامه داد: در مجموع اقتدار و عظمت این رویداد به لحاظ کمیت و کیفیت جمعیت حاضر در آن موضوعی است که جامعه مدرن برای آن نتوانسته تعریفی مشخص ارائه و یا در یک ظرف خاصی بگنجاند به عبارتی در بعد معنوی این اتفاق ابعادی وجود دارد که رسانه های غربی نمی ‌توانند محدوده فکری خاصی برای آن تعریف می‌کنند.

آخرین تغییر در 29 مهر 1398 ساعت: 2:25 ب ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top