حوزه هنری بادبانش را به کدام سمت گرفته است؟!

حوزه هنری مدتی است که راه دیگری در پیش گرفته و کم کم دارد از پیله پیشین خود جدا شده و شکل دیگری به خود می گیرد!

خبریجات-زمانی این نهاد تکیه گاه بسیاری از هنرمندان ناشناخته ای بود که می خواستند هنرشان به چشم بیاید،اما امروز به سازمانی عریض و طویل تبدیل شده با جمعی از مدیران ریز و درشت که تعدادشان از کارمندان هم فزونی گرفته است!

کاری به گذشته و آینده این نهاد نداریم،اما چرا صف خود را از مردم جدا کرده است؟!وقتی آن نامه کذایی توسط عده ای از منفعت طلبان برای نجات سیدمحمد امامی نوشته شد،انتظار می رفت حوزه هنری اولین سازمان و نهادی باشد که این اقدام را محکوم می کند،اما این کار را نکرد،شاید به همان دلیلی که وزارت ارشاد،سازمان سینمایی، صداوسیما، موسسه اوج و... انجام ندادند!

انتخاب نرگس آبیار از امضا کننده های اصلی این نامه کذایی به عنوان یکی از نامزدهای سینمایی چهره سال هنر انقلاب،بسیار سوال برانگیز است و غیر قابل هضم!این یک دهن کجی آشکار به هنر،هنرمندان واقعی و سینمای ایران است!پشت پرده این انتخاب چه کسانی ایستاده یا نشسته اند؟

آیا این سینماگر که از یک متهم به فساد اقتصادی حمایت و با افتخار زیر نامه را مهر و امضا کرده،شایسته چنین عنوانی است؟!این انتخاب را در راستای اهداف انقلابی تان می دانید؟!این عمل نشان دهنده در کنار هنرمندان و مردم بودن است یا جدایی از آنان؟

حوزه هنری باید موضع خود را در این باره روشن کرده و اعلام کند بادبانش را به کدام سمت گرفته است!

سیدرضااورنگ

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top