حرمت شکنی خانه سینما نسبت به اهالی گرفتار سینما!

تا آبروی آبروداران بریزند/اسرارشان را بر همه معلوم کردند

خبریجات-دستگیری از گرفتاران صفت نیکویی است که در هر دین و آیینی به آن سفارش شده است.بسیاری از مردم دنیا و ایران همواره به کمک افراد آبرودار،اما ندار رفته و دردی از دردهای شان کم کرده و می کنند.

زیبایی و لطف کمک به همنوع یا همکار این است که در خفا صورت گرفته و گیرنده کمک نیز احساس شرم نکند.

مصیبت کرونا بر سر همه فرود آمده است،اما پولداران پول کافی برای دور ماندن از این ویروس داشته و دارند،اما افراد ندار و گرفتار جامعه چه باید بکنند؟!

بیشتر اهالی سینما و هنر همواره با نداری و گرفتاری پنجه در پنجه انداخته و مدام در حال جنگ هستند تا یا جان شان در رود و یا جان بدر ببرند!شاه میکروسکپی کرونا،این مصیبت را بیش از پیش کرده و آنان را بیشتر از همیشه محتاج به کمک کرده است.

سازمان سینمایی و خانه سینما،کمک چندانی به اهالی گرفتار این عرصه نکرده و راهکارهای شان بیشتر به شوخی می ماند تا حرکتی جدی!

هنوز اهالی سینما درگیر گرفتن عیدی و دریافت کمک به خاطر کرونا از خانه سینما و سازمان سینمایی بودند که اتفاق آزاردهنده و شرم آور دیگری رخ داد که دل همه را به درد آورد!

در خبرها آمده بود که شهردار خودمختار تهران حواله های 1500 بسته غذایی و بهداشتی را تحویل خانه سینما داده تا بین گرفتاران پخش کند،اما در حرکتی زشت و توهین آمیز،فرمی را در اختیار گیرندگان کمک گذاشته و می گذارند که اسرار زندگی شان را برای آنان مکشوف کنند تا بتوانند این بسته آبروبر را دریافت کنند!آیا کاری از این زشت تر وجود داشته و دارد؟یعنی خانه سینما هنوز اعضای خود را نمی شناسد که چنین فرم هایی را شرط دریافت بسته قرار داده است؟اگر شهرداری تهران نیز در این موضوع دخالت دارد باید پاسخگو باشد.

مگر یک بسته کمکی چه ارزشی دارد که آبروی ارزشمند اهالی سینما را به خاطر آن ریخته و می ریزند؟!چرا نباید این بسته با احترام و حفظ حرمت به گرفتاران اهدا می شد؟الزام به پر کردن این فرم ها باعث شده بسیاری از نداران آبرودارعرصه سینما،گرسنگی را تحمل کرده،اما حاضر به ریختن آبروی شان نشوند!چرا وقتی به افراد غنی هدیه ای سنگین و رنگین یا وامی کلان داده می شود هیچ کس خبردار نمی شود؟اما وقتی گرفتاری می خواهد یک بسته کمکی گرفته یا وامی اندک دریافت کند،آن را در بوق و کرنا کرده و آبرویش را می ریزند؟

چرا شهردار عشق فیلم تهران که به صورت خودمختار عملکرده و خود را ملزم به پاسخگویی به شورای شهر و هیچ مرجعی نمی داند،وقتی می خواست بسته های سنگین و رنگین غذایی و بهداشتی را برای افراد غنی خانه سینما بفرستد،مخفیانه و توسط نمایندگانش به خانه آنان فرستاد و بعد شخصا پیگیری

کرد که بسته ها خدمت شان رسیده است یا خیر؟اما برای نداران خانه سینما چنین نکرده است؟این تبعیض از کجا ناشی می شود؟!

بانی طراحی این فرم ها،چه خانه سینما باشد یا شهرداری،باید بابت این هتک حرمتی که نسبت به اهالی سینما روا داشته اند پاسخگو باشند.

شورای شهر تهران کلا شهردار را آزاد گذاشته و دستش را باز که هر آنچه می خواهد انجام دهد و پاسخگو نیز نباشد،اما نمایندگان مجلس،وزیر کشور و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید وارد این موضوع شوند و کسانی را که بابت دادن یک بسته کمکی به افراد گرفتار سینما،شرط گذاشته و آنان را مجبورکرده اند با پر کردن یک فرم اسرار زندگی شان را برملا کنند برخورد قانونی کنند تا دیگر جامعه شاهد این هتک حرمت ها و بی احترامی ها نباشد!

سیدرضااورنگ

آخرین تغییر در 03 خرداد 1399 ساعت: 11:34 ق ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top