اعتراض سینماگران به پیش‌نویس نظامنامه تهیه‌کنندگی سازمان سینمایی

پیش بینی ما زود محقق شد

خبریجات: اعتراض 100سینماگر به پیش‌نویس نظامنامه تهیه‌کنندگی سازمان سینمایی نشان دهنده ناکارآمدی این نظامنامه و دستور اداری است.همان زمان که پیش نویس این نظامنامه دیکته شده منتشر شد،در مطلبی ایرادهای اساسی آن را برشمرده و پیش بینی کردیم که به زودی سیل اعتراض ها به سوی سازمان سینمایی،رییس آن و مشاور اعظم حسین انتظامی سرازیر می شود که شد،حتی کرونا و زلزله هم نتوانستند جلوی این اعتراض ها را بگیرند!

از همان لحظه انتشار این نظامنامه پر ایراد مشخص بود گروهی که این سازمان را به اشغال خود درآورده اند آن را به رییس آماتور سازمان سینمایی تحمیل و دیکته کرده و او تنها به عنوان یک ماشین امضا عمل کرده است!

اعتراض 100 سینماگر نشان دهنده این است که نماینده اصلی اهالی سینما در جلسات و شوراهای مربوطه حضور نداشته اند.بنابراین آنان نتوانسته و نمی توانند نظامنامه ای را قبول کنند که تحمیلی است و نظر آنان را نپرسیده اند.

سازمان سینمایی پس از انتشار پیش نویس نظامنامه اعلام کرده بود هرکس نظری دارد بیان کند!اگر نظر سینماگران برای این نهاد مهم بود و تاثیر گذار،هنگام تشکیل شوراهای بررسی از نظرات آنان سود می بردند تا نظامنامه با نقص کمتری منتشر می شد.مطمئنا ایرادات این نظامنامه تحمیلی بسیار زیاد است که 100 سینماگر به آن اعتراض کرده اند!

اعتراض اصلی آنان به این موضوع است که این نظامنامه انحصار طلبی را باب کرده و ریش و قیچی را به دست عده ای خاص می دهد.

بارها نوشته و گفته بودیم برداشتن مانع پروانه ساخت ضروری است،اما نباید سازمان سینمایی این انحصار را از سر خود باز کرده و آن را به خانه سینما یا برخی اشخاص و دفاتر ویژه واگذار کند،زیرا این احصار بسیار بدتر و فساد انگیزتر از انحصار دولتی خواهد شد و دست معترضان و آنانی که بی شک حق شان خورده خواهد شد نیز به جایی بند نخواهد بود.

معضل پروانه ساخت باید بدون هیچ پیش شرطی برداشته شود،نه اینکه شرط گذاری شده و منحصر به چند تشکل خاص یا دفتر تولید شود!نباید بین دفاتر تولید و تهیه کنندگان فرق گذاشت.وقتی به کسی کارت تهیه کنندگی،به غلط یا درست داده می شود،یعنی اینکه این فرد توانایی تولید فیلم را دارد.اگر چنین است،چرا در نظامنامه تهیه کنندگی شرط و شروط آورده و انحصار پروانه ساخت را در اختیار افراد و دفاتر خاصی گذاشته اند؟!

بارها نوشته و گفته ایم،باز می گوییم و می نویسیم،سازمان سینمایی برای طرح ها و تصویب آنها ،باید تمام قشرهای سینمایی یا نمایندگان واقعی آنها را دخیل کند تا مورد پذیرش قرار بگیرند،غیر از این باشد تمام این طرح ها و مصوبات،به جایی که باید انداخته شوند،انداخته می شوند!مثل بسیاری دیگر از طرح و آیین نامه های این سازمان و زیر مجموعه اش.

حسین انتظامی و دوستانش با اینکه می دانند در حوزه روزنامه نگاری افراد خبره آشنا به سینما و مستقلی وجود دارند که با تجربه و دانش خود می توانند کمک شایانی به آنها بکنند،اماهمچنان بر طبل تهی یکدندگی و لجبازی خود کوبیده و حاضر نیستند از منتقدان با دانش و تجربه مشورت بخواهند.تا زمانی که رییس سازمان سینمایی و اعوانش فقط از افراد چاپلوس و قلم فروش مشاوره بخواهند و دلخوش به تعریف و تمجیدهای دروغین آنان باشند،در همچنان روی پاشنه سابق خواهد چرخید و سیل اعتراضات مدام بر سرشان فرود خواهد آمد.

سیدرضااورنگ

آخرین تغییر در 19 ارديبهشت 1399 ساعت: 7:53 ب ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top