فرهنگی و هنری - خبریجات

ای مردم، شما هم مگذارید که دیگر در حسرت ای کاش بمانید!

بهزاد اشتیاقی مردی هنرمند،مبتکر،زحمتکش و از همه مهم تر عاشق بود،عاشق مردم و تلویزیون.برای همین هرچه در چنته داشت برای مردم رو می کرد،هرگز نیز به برنامه خود آب نبست و کم فروشی نکرد.

لادن طاهری تا آنجا که به یاد می آورم در دهه 70 با توصیه یا بدون توصیه در معاونت سازمان سینمایی وزارت ارشاد، زیر نظر محمدحسن خوشنویس در دفتر فیلمخانه ملی مشغول به کار شد.

غرفه صدیقه کیانفر،مهری ودادیان،ثریا حکمت،نعمت الله گرجی و...در کدام بخش موزه سینما واقع شده اند؟!

گویی در کشور فرهنگ خیز یا گریز ما رسم شده که مردم و هنرمندان به جای بالا کشیدن خود،دیگران را به زیر بکشند!

آذر شیوا می خواست به بازیگران زن،به عنوان یک هنرمند نگاه کرده و تصویرگر زنان قدرتمند جامعه باشند.دوست نداشت تا نگاه جنسی به زنان داشته باشند.خودش هرگز تن به بدن نمایی نداد.

صفحه1 از132

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top