خبریجات - Displaying items by tag: پیشگیری از آسیب های اجتماعی

زمان آن رسيده است كه دستگاها ومتوليان امور اجتماعي وآموزشي ونظارتي بدانند كه اين سمنها در كنار آنها براي پيشگيري وآموزشهاي سازنده هستند

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top