خبریجات - Displaying items by tag: هسته ای

 چنانچه اهداف مورد نظر ایران از این توافق حاصل نشود، امکان حفظ آن ناممکن است و باقی ماندن تحریم‌ها و حفظ همزمان توافق شدنی نیست.

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top