خبریجات - Displaying items by tag: بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اولین همایش عزم ملی توسط ارتش و بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد

رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت: عدم نظارت دقیق بر فعالیت سراهای محله باعث شد تا این نهادها از هدف خود منحرف شده و در مسیر تولید آسیب قرار بگیرند

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top