خبریجات - Displaying items by tag: استاد دانشگاه

امروز مشکل کشور منابع خرد نیست راه حل را در بانک مرکزی و عملکرد بانکها و خالقان نقدینگی و دانه درشتها باید جستجو کرد

 به نظر میرسد سالانه حدود سی هزار جراحی تعویض مفصل زانو در کشور انجام ‌گیرد

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top