پیش به سوی شهری مدرن و هوشمند بدون بی خانمان

مهندس سید محمد جواد دستغیب : پیش به سوی شهری مدرن و هوشمند بدون بی خانمان

لطفا بفر مائید شهر هوشمند یعنی چه؟

شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد:

 حکمروایی هوشمند (Smart Governance)

 شهروند هوشمند (Smart Citizen)

 محیط زندگی (Smart Environment)

 محل زندگی (Smart Home) هوشمند

 اقتصاد هوشمند (Smart Economy)

 حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)

یکی از اهداف من در شورای شهر تهران بکار گیری سیستم است که حد اقل از انواع مختلف سنسور‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها استفاده می‌کند، که این اطلاعات برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است. این پروسه، شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، آب، تأمین شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم‌های اطلاعاتی و مدارس و کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.

آقای مهندس شعار اصلی انتخاباتی شما تهرانی مدرن و هوشمند است. خواهشمند است کمی توضیح دهید؟

همانطور که می دانید امروزه بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند، این میزان شهرنشینی در سال 1950 برابر با 30 درصد بوده است و تا سال 2050 به بیش از 70 درصد خواهد رسید. این رشد شتابان شهرنشینی در جوامع مشکلات متعددی همچون آلودگی محیط زیست، بحرانهای انرژی، افزایش مصرف سوختهای فسیلی، ازدحام در شهرها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک را به همراه داشته است و اثرات مخرب آن در آینده هم ادامه خواهد یافت. از آنجا که رشد شتابان شهرنشینی مسیله ای غیر قابل انکار ا ست، همواره نیاز به فراهم آوردن و ضعیت مطلوبتر زندگی شهری برای ساکنان شهرها احساس می شود. با قوت گرفتن مفاهیم توسعه پایدار طی سالهای اخیر و الزام کشورها به رعایت اصول توسعه پایدار، مفهوم شهر هوشمند که با هدف غایی تو سعه پایدار و م شارکت مردم تعریف می شود، پدیدار گ شت. یکی از ابعاد مهم شهر هو شمند، جابجایی هو شمند شهری است که مورد توجه این پژوهش نیز میباشد. امروزه مسایل و مشکلات حمل ونقل شهری از قبیل آلودگیهای زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارتهای مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل، اف زایش زمانهای تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج درکلان شهرهای دنیا به یک مشکل بسیار جدی تبدیل شده است که پژوه شگران زیادی را بر آن دا شته ا ست که به این مو ضوع بپردازند. از این رو، این مقاله بر آن ا ست به برر سی ابعاد شهر هو شمند، نظیر تعاریف، اجرا، مبانی نظری، پیشینه ی مو ضوع، مشاهدات تجربی و … را پرداخته و با روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی این ابعاد را تدقیق و طبقه بندی نماید.

 مهم‌ترین ابعاد یک شهر هوشمند کدام است؟

 شهر هوشمند شهری است که مبتنی بر نیاز شهروندان بنا شود و از فناوری‌های پیشرفته در جهت ارتقای سطح رقابت، توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهری استفاده کند شهری که بر اساس آخرین نظریه تکامل یافته مدیریت شهری و مبنای فناوری اطلاعات بنیان نهاده شود و مهم‌ترین بعد چنین شهری حکمروایی هوشمند و شهروند هوشمند است. که ارکان آن را در پاسخ سوال قبل توضیح داده شد

نظرتان در خصوص مدرن مدرن بفرمائید؟

 هرچند که تهران به دلایل متعدد از جمله پایتخت همواره مرکز توجه بوده، وظاهرا تبدیل به مدرن ترین شهر ایران شده است. لیکن تا همین چند دهه پیش نیز تهران هم به هیچ عنوان به این اندازه مدرن و پیشرفته بحساب نمی آمد؛ باید توجه داشت که تمرکز بالا روی این شهر و پایتخت بودن آن، موجب شد که در چند دهه اخیر آسمان خراش ها، ساختمان های پیشرفته و مجموعا اقداماتی کاملا مدرن در این شهر انجام گیرد بطوری که امروز از آن به عنوان یکی از مدرن ترین شهرهای ایران یاد می گردد. نباید فراموش نمود که در شهر تهران نیز همه نقاط مدرن نبوده و برخی مناطق کاملا سنتی حفظ شده اند. هرچند که برای حفظ و نگهداری آن اقداماتی نچندان کافی بعمل آمده است.

آیا ممکن است لطفا بطور خلاصه ویژگی‌های یک شهر مدرن و هوشمند را بیان کنید؟

شهر هوشمند به شهری گفته می‌شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله: اقتصاد هوشمند، حمل نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.

آخرین تغییر در 08 خرداد 1400 ساعت: 11:59 ق ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:1 comment

ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top