مهمترین دستاورد این انقلاب این است که نشان داد آل خلیفه هیچ جایگاه مردمی نداشته و ندارد

پیام های فضای مجازی اندیشمند اسلامی و از رهبران بارز بحرینی مخالفان رژیم آل خلیفه آقای دکتر راشد الراشد درخصوص اعلام عادی سازی روابط آل خلیفه با رژیم صهیونیستی:

خبریجات-1- تصیمیم عادی سازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی به طور خلاصه به معنای نابودی تمامی چالش ها در برابر مسیر نفوذ صهیونسیت ها در منطقه خلیج فارس بوده و گشایشی است برای باز کردن درب اتاق سیاه و توطئه افکنی آنان در منطقه و اعلام جنگ با جمهوری اسلامی ایران می باشد که پیامدهای خطرناکی برای رژیم غاصب حاکم در بحرین و کل منطقه به همراه دارد. کوچکترین این پیامدها متشنج شدن اوضاع امنیتی در این منطقه حساس می باشد. ایران دو گزینه پیش روی دارد که ارتباط مستقیم با سرنوشت رژیم آل خلیفه و اوضاع پیچیده آمریکایی ها و صهیونیست ها به همراه خواهد آورد.
2- اعلام عادی سازی روابط به مثابه تیر خلاص بر پیکر بی جان جامعه کشورهای عربی است (اتحادیه عرب) که رهبران آن به دروغ مدعی این نکته می باشند که مهمترین دغدغه و چالش آن آرمان مردم فلسطین است . این مهم نقاب تزویر و دروغ آنان را بیش از پیش برملا می سازد که بیش از هفت دهه گذشته با آن دست به گریبان هستند.
3- این نکته صحیح نیست که بگوییم رژیم غیر مشروع آل خلیفه به تنهایی توانسته این تصمیم را بگیرید ،چراکه آنها به تنهایی جرأت چنین اقدام متهورانه را نداشته و ندارد. اگر چراغ سبز و حمایت های آمریکایی ها و صهیونیست ها و دادن امتیازهای بسیار نبود ، مخاطرات استراتژیک بازکردن پای صهیونیست به منطقه خلیج فارس که بزرگترین تهدید امنیتی و برهم زدننده آرامش منطقه حداقل اثر آن است را به جان نمی خریدند . این تصمیم رژیم آل خلیفه را در پرتگاه خطرناک ِ استراتژیکی قرار داده که حجم و گستره آن را درک نکرده و نخواهد کرد.
4- این رویداد آمریکایی – صهیونیستی ، در واقع دور کردن رژیم آل خلیفه از چالش های منطقه ایی و جنگ توازن قدرت در منطقه است که پس از انقلاب شکوهمند 14 فوریه مردم بحرین ، ادعای مردمی بودن خود را از دست داده و بیش از گذشته ماهیت آنها را برای خود و جهانیان آشکار کرده است و امروز هزینه و صورتحساب حمایت و پشتیبانی آنها را به جای عزتمندی می پردازد.
5- پس از انقلاب مردمی 14 فوریه بحرین ، ماهیت رژیم آل خلیفه بیش پیش هویدا گردید ، مهمترین دستاورد این انقلاب این است که نشان داد آل خلیفه هیچ جایگاه مردمی نداشته و ندارد و به طور کامل مشروعیت خود را فقط و فقط در حمایت های خارجی ها و اجانب جستجو می نماید ، بنابراین این تصمیم اخیر نیز جزیی از صورتحساب های غربیان می باشد.
6- باتلاق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در واقع خطرناکترین تصمیم آل خلیفه در طول تاریخ سیاسی ننگین شان است. این تصمیم ایشان را وارد بازی درگیری ها و توازن استراتژیک قدرت در منطقه خواهد کرد که پیامدها خطرناک و نتایج نابودکننده این ماجراجویی را پیش بینی نکرده اند.
7- چهره جهان عرب و رژیم های آنها بیش از پیش برای ملت های اسلامی و عربی شناخته تر شد و محور مقاومت مبارزه با صهیونیست جهانی برنده بزرگ این قمار عادی سازی اخیر می باشد.
8- بسیاری از صاحب نظران بر این نکته تاکید دارند که اوضاع حمد بن عیسی آل خلیفه پس از انقلاب مردمی برهم ریخته و هیمنه و غرور پوشالی اش بیش از پیش فروپاشیده است و امروز آمریکایی ها و صهیونیست ها با این بازی خطرناک و ماجراجویانه ، حکومت او و خاندان حاکم در بحرین را به شدت به خطر انداخته اند.
9- در اینجا پیامدها و نتایج سازنده ای و مهمی از این ماجراجویی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از جانب رژیم های رسمی و عربی به همراه داشته که به طور خلاصه فلسطینیان را به عنوان یک ملت و یک دولت و نیروی مقاومت در برابر صهیونیست ها بدون هیچ گونه دورویی و تعارف و یا بزک قرار داده و تمامی نقاب های تزویر و دروغ رژیم های عربی که مدعی حمایت از آرمان فلسطین هستند برداشته شده و ملت فلسطین را در اراده گرفتن حقوق مشروع و استراتژیک خود مصمم تر نموده است.
10- تصمیم عادی سازی روابط رژیم های عربی و اسلامی با رژیم اشغالگرقدس ، آنان را در مقابل ملت های خود و ملت فلسطین قرار داده است که صاحب حق و سرزمین خود هستند و تشکیلات خودگردان فلسطین را در دوراهی و پرتگاه استراتژیک عادی سازی روابط و یا پای فشاری بر برخی خواسته های خود قرار داده است. مردم فلسطین نیز در یک پیچ خطرناک تاریخی قراردارند و می بایست مسیر خود و آینده آرمان فلسطین را مشخص سازند. دیگر جایی برای شرط بندی با رژیم های عربی با وجود افتادن نقاب دروغ و خیانت آنان به آرمان فلسطین و آزادساختن سرزمین های اشغالی باقی نمانده است.
11- پس از این تصمیم گیری ، بازی دیگر برای همگان آشکار گردید. ملت های اسلامی و عربی می بایست بیش از گذشته بیدار شوند و سرزمین های اسلامی و عربی خود را از چنگال اشغالگران بیرون آورند و عناوینی چون مذهب و قومیت و نژاد و غیره و سایر شعارهای تفرقه افکنانه و پوشالی را کنار بگذارند و یک امت واحده شده و دست در دست یکدیگر حق خود را از استعمارگران و غاصبان بستانند.
12- رژیم آل خلیفه می تواند خانه ویران شده بر سر خود را که در طول سال های گذشته نابود کرده ، بازهم با بازگشت حقیقی به آغوش مردم آباد کند و این لحظات سخت و ویران کننده را با رد این تصمیم دولت آمریکا جبران کرده و عادی سازی روابط با صهیونیست ها را ملغی نماید. اما آنها مستکبر هستند و امروز هزینه های رویارویی و سرکوب مردم خود را پرداخت می کنند و می بایست به انتظار کابوس نابودی و فروپاشی حکومتشان در بحرین بنشینند. بسیار آشکار است که آمریکایی ها و صهیونیست ها آنها را در لحظات سخت و سرنوشت ساز رها خواهند کرد و مانند دیگر حاکمان ستمگر جهان عرب به زودی به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top