ملت هرگز از حقوق ملی خود عقب نشینی نخواهد کرد

 

 هیاهوی ایجاد کشمکش و درگیری در خاندان آل خلیفه ، چیزی جز خیال پردازی نمی باشد و ملت هرگز از حقوق ملی خود عقب نشینی نخواهد کرد

خبریجات -انقلاب 14 فوریه مردم بحرین ، پس از سال ها دروغ پردازی ، فریب و درویی رژیم آل خلیفه با گروه های معارض سیاسی و ملی و عدم توجه به خواسته های مشروع ملت برای دست یابی به آزادی و کرامت و جلوگیری از مشارکت سیاسی در روند اجرایی کشور به وجود آمد.

رژیم آل خلیفه ، در سال 2002 میلادی و پس از تعهد نسبت به احترام به قانون اساسی کشور و به اصطلاح پیمان عمل ملی (میثاق ملی)، که به مثابه _ یک پیمان اشتباه و خطرناک _ بوده است و این عبارتی است که آقای دکتر راشد الراشد ، از بارزترین رهبران مخالف بحرینی طی مقاله ای با عنوان (میثاق ملی : تولدش اشتباه و راهش خطرناک می باشد) در آن موقع بدان اشاره داشته است ، به مردم خیانت نمود.

ملت بحرین و تمامی گروه های معارض بحرینی با تمامی سلیقه ها ، به خوبی شاهد بودند که دیکتاتور مستبد ، حمد بن عیسی چگونه پیمان خود را شکست و از آن روی گردان گردید ، و چگونه از آن به عنوان پلی برای عبور به سمت اعلام پادشاهی مطلقه و فراگیر استفاده نموده است و ده ها سال است که به سرکوب ، ترور و چپاول ملت مظلوم پرداخته و بر کرسی پادشاهی مستبدانه خود تکیه زده است.

برخی از گروه های مخالف در سایه گنبد پارلمان ملی، دست به برخی از اصلاحات زده اند که این اقدام آنها ، برخلاف توافق مردمی با رژیم بوده که درآن مجلس ملی به عنوان تجلی گاه اراده و خواست مردم در به دست گرفتن زمام امور اجرایی و قانون گذاری قلمداد شده است. اما متاسفانه این اشتباه آنان ، محکوم به شکست شد و هیچ نتیجه و دست آوردی در بر نداشته است.

فرزندان و جوانان انقلابی ، انقلاب 14 فوریه را شعله ور کردند و بسیاری از اقشار مختلف مردم در میدان اللوءلوه ، به آن پیوستند تا اینکه بتوانند سدی در برابر استبداد و رژیم دیکتاتوری فراگیر آل خلیفه به وجود آورند.

انقلاب 14 فوریه ، برای نوشته شدن تاریخ سیاسی جدید در بحرین شعله ور گردید و آثار این زلزله گسترده تا به این لحظه همچنان ادامه دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب ، به زیرکشیدن این پیمان اشتباه است که به عنوان ابزاری در دست رژیم به منظور تقویت قدرت و برتری جویی در میدان سیاسی و کسب مشروعیت تبدیل شده بود ، اما شعله های انقلاب 14فوریه 2011 میلادی آن را فراگرفت و طومارش را در هم پیچید.

انقلاب 14 فوریه ، به منظور تحقق حقوق ملی و لزوم اجرای آن و برپایی نظام مبتنی بر چند حزبی مردم سالار که مشروعیت خود را از اراده ملت گرفته باشد ، آغاز گردیده است.

بانگ خروش و فریاد این انقلاب مردمی ، همواره بر سرنگونی رژیم دست نشانده پادشاهی و فراگیر و بیرون راندن خاندان آل خلیفه ازکشور بحرین استوار بوده است و این جنبش ملی خواستار ایجاد مانع و مشخص شدن چهاچوب معین در مقابل استبداد و دیکتاتوری و برپایی نظام سیاسی بر اساس مردم سالاری چند حزبی جدید تاکید ورزیده است.گروه های معارض و مخالف سازوکار برون رفت از این رژیم پادشاهی فراگیر و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرایی نمودن خواست و اراده ملت را به خوبی ترسیم و مشخص نموده اند ، تا اینکه انتخاب مجلس قانون گذاری بر اساس قانون اساسی جدید کشور برگزار گردد و مردم تنها مصدر و منشاء قدرت در کشور قلمداد شوند.

آنچه که امروز در حال جریان است و هیاهوی ایجاد شده در برخی از رسانه های محلی و شبکه های اجتماعی و مجازی مبنی بر ایجاد و افزایش کشمکش در بین خاندان حاکم به راه افتاده است چیزی جز خیال پردازی و بزرگنمایی نمی باشد ، و در پشت پرده این گونه شایعه افکنی ها ، تلاش برای بازگرداندن مشروعیت برباد رفته آل خلیفه و ایجاد مانع در قبول خواست مردم بحرین نهفته است.

ما در جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه ، سوالات بسیاری را برای آنچه که امروز توسط دستگاه حکومت دیکتاتوری در حال پیاده سازی است مطرح می نماییم. یکی از این سوالات ، چرایی برخی از دیدارهایی است که بین نخست وزیر دیکتاتور ، خلیفه بن سلمان و برخی از شخصیت های دینی بحرینی در حال جریان می باشد. آیا تمامی این ها یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای بازگرداندن شرایط به استقرار و آرامش نسبی و یا ترسیم نقش راه سیاسی جدید متناسب با وضع کنونی و ویژه کشور نیست ؟!...، و یا اینکه واقعا درگیری حقیقی در بدنه حاکمیت به منظور ایجاد اثرگذاری به وجود آمده است ؟! ....

ما در جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه ، امیدواریم این یک کشمکش و درگیری واقعی باشد ، و نتیجه آن منجر به سقوط و پایان کار رژیم و دزدان دریایی آل خلیفه ای باشد که سیاه ترین دوران تاریخ سیاسی ملت بحرین را تاکنون رقم زده اند.

اما باید هوشیار باشیم و فریب جنجال رسانه ای درخصوص افزایش تنش وکشمکش در بین خاندان حاکمه را نخوریم و نباید بسیاری از آنچه که در حال اتفاق است را به حال خودش واگذاشت وآن را رها نمود ، بلکه می بایست آنچه که باعث ایجاد اختلاف افکنی و پریشان شدن اذهان ما می شود را رها کرده و بدان توجه نکرد و درباره به وجود آمدن اختلاف و درگیری در خاندان اشغالگر حاکم ، خیال پردازی نکنیم ، این تنها راه خلاص و رهایی از چنگال دیکتاتوری واستبداد است.

اختلافات و افزایش تنش در بین خانواده قبیله ای و دزدان دریایی و راهزنان جنگ طلب آل خلیفه و کشمکش های درونی آنها ، نیاید ما را که همواره خواهان عدالت و ایجادکننده بستر لازم برای به سرانجام رساندن خواست ملت هستیم ، را ذوق زده و یا منفعل نماید.

هیاهوی ایجاد شده در این بازه زمانی ، هیچ سود و زیانی برای جنبش عدالت خواهانه و مردم سالار ما در بحرین برای ازمیان برداشتن استبداد و ستم وکشوری بدون آل خلیفه به همراه نداشته و نخواهد داشت.

بر تمامی اقشار مختلف ملت واجب است ، تا در پس سراب تیره به وجود آمده در خصوص آزادی برخی از بازداشت شدگان در بند ، به تکاپو نیافتاده و شوق زده نشوند. تغیرات جناحی و باندی در داخل حکومت استبدادی ، هیچ سودی به همراه نخواهدآورد و تاثیری ندارد و تمامی خاندان آل خلیفه برای از بین بردن مطالبات عادلانه و مشروع مردم ، بر گرده ملت سوار شده اند و یک صدا هستند و همچنان بر جاه طلبی های پادشاهانه خود تاکید دارند و نمی خواهند تا خواسته های مشروع و آزادی خواهانه ملت به سرانجام برسد .این دین و مسلک آنهاست که قرن ها ست ادامه دارد.

مشکل اصلی ما با این رژیم در ایجاد تغییرات ظاهری و صوری در آن نیست ، این نیز خود در جای دیگر قابل بررسی و تحلیل می باشد ، بلکه مشکل اصلی همه ما ، در طبیعت و ماهیت و جوهره درونی این رژیم خطرناک می باشد.

ما در جنبش یاران انقلاب 14 فوریه ، بر اجرای اصول و مبانی ملی مردم تاکید داریم ، و هرگونه به رسمیت شمردن جدید این دیکتاتور و قبیله او را به هرشکل ممکن را ، خیانت به خون شهیدان ، جوانان انقلابی و مکتبی ، قربانیان و مجاهدین و هزاران نفراز جانبازان و مجروحین و در راس آنها رهبران و نمادهای حقیقی این انقلاب شکوهمند می دانیم.

همچنین اینگونه اقدامات خیانت به تمامی حقوق دانان و علمای ربانی است که رهبری این جنبش انقلابی مبارک و انقلاب میدان اللوءلوءه و تمامی میدان های مبارزه و جهاد را هدایت و رهبری نموده اند. آنان که بدترین و فجیع ترین شکنجه ها و آزارها را دیده اند و برای تحقق مطالبات ملی به مخوف ترین زندان ها افکنده شده اند و با جهاد و آگاه سازی خود خواستار بصیرت و بازنگشتن به پیمان اشتباه دیگری هستند.

در پایان ما و تمامی آحاد مردم انقلابی بحرین و رهبران و نمادهای انقلابی و هزاران نفر از زندانیان و شکنجه شدگان در زندان ها ، بارها تاکید کرده ایم ، رژیم آل خلیفه تا کنون علی رغم آنچه که می بایست و باید انجام دهد ، هیچ گونه عقب نشینی حقیقی و تغییر سیاسی جدی در رفتارها و سیاست های خود انجام نداده است .....

 جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین

منامه – بحرین اشغال شده

13 می 2019 میلادی ، برابر با 23

اردیبهشت ماه 1398 شمسی

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top