دکتر عباس شوکتی ریاست اصناف انجمن دوستی آفریقا و ایران شد.

دکتر عباس شوکتی ریاست اصناف انجمن دوستی آفریقا و ایران شد.

به گزارش خبریجات  : طی حکمی از طرف سید محمد جواد دستغیب ریاست انجمن دوستی آفریقا و ایران عباس شوکتی به ریاست اصناف انجمن دوستی آفریقا ایران منصوب شد .

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top