حرکت ملت بحرین مبنی بر پیگیری مطالبات خود همچنان ادامه دارد

  بروز اختلاف و کشمکش در حکومت آل خلیفه ، حقیقی نمی باشد و ادامه حرکت ملت بحرین مبنی بر پیگیری مطالبات خود همچنان ادامه دارد

خبریجات-دکتر راشد الراشد ، از رهبران برجسته انقلاب مردمی 14 فوریه و رییس دفتر سیاسی جریان عمل اسلامی بحرین ، در تحلیل خود درباره اخباری مبنی بر ایجاد تنش وافزایش اختلاف ها در بین جناح های حاکم در رژیم آل خلیفه چنین بیان می دارد:
بروز اختلاف و کشمکش در حکومت آل خلیفه ، حقیقی نمی باشد و ادامه حرکت ملت بحرین مبنی بر پیگیری مطالبات خود همچنان ادامه دارد و تنها راه رهایی وگشایش در کشور بحرین ، تغییر وضع موجود می باشد.
دکتر راشد الراشد ، تاکید می کند آنچه اکنون در کشور در جریان می باشد ، هیچ ارتباطی با روند در حال جریان پیگیری مطالبات مردمی نداشته واین خواسته ها در جایی دیگر درحال پیگیری می باشد.
دکتر راشد سوال می کند : آیا آنچه که در حال اتفاق است یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده توسط رژیم آل خلیفه ، برای بازگشت به استقرار وآرامش نسبی و یا ترسیم نقش راه سیاسی جدید متناسب با وضع کنونی و ویژه کشور نمی باشد ؟....
وی اضافه کرد : وآیا آنچه در جریان است به منظور ایجاد هواس پرتی مردم و مشغول کردن سازمان یافته افکار عمومی برای تحقق نیافتن اموری به غیر از برنامه ریزی آنها نمی باشد .... ؟
و باز سوال می کند : آیا ممکن است این یک درگیری واقعی در بدنه حاکمیت وایجاد اثرگذاری در آن باشد ؟
دکتر راشد می گوید : امیدواریم این یک کشمکش و درگیری واقعی باشد ، که منجر به سقوط و پایان کار رژیمی باشد که سیاه ترین دوران تاریخ سیاسی ملت بحرین را تاکنون رقم زده است . ... اما نمی بایست بسیاری از آنچه که در حال اتفاق است را به حال خودش واگذاشت وآن را رها نمود ، بلکه می بایست آنچه که باعث ایجاد اختلاف افکنی و پریشان شدن اذهان ما می شود را رها کرده و بدان توجه ننمود و درباره به وجود آمدن اختلاف ودرگیری در خاندان اشغالگرحاکم ، خیال پردازی نکنیم ، این تنها راه خلاص و رهایی از چنگال دیکتاتوری واستبداد است.
وی افزود ، اکنون ما قربانی یک اطلاع رسانی مشکوک و مرموز شده ایم ،که توسط رژیم آل خلیفه به شکل کامل و گسترده ای در حال اجراء سناریوی آن می باشد. هیچ دلیل و نشانه ی قابل استناد و واضحی نسبت به وجود داشتن و یا ایجاد چند دستگی واختلاف در بدنه هیئت حاکمه به دست نیاورده ایم.
دکتر الراشد اضافه کرد : چالش و درگیری کنونی میان مردم و رژیم هم چنان پابرجاست و هرکس در این مسئله شک وتردید داشته باشد و تمامی آن ها را ساختگی بداند ، مانند کسی است که گوشت سگ را به جای گوشت گوسفند به او قالب کرده باشند! ....
وی افزود : تا کی باید در اوهام و خیالات ، سیر کنیم ، ! و باید سوال شود که چه کسی و چه کسانی ممکن است این درگیری و کشمکش کنونی را هدایت نمایند. درحالی که هیچ تغییری از شخصی به شخص دیگر در این رژیم صورت نگرفته و همچنان ترکیب و فراگیر بودن آن حفظ شده و پابرجا می باشد.
ایشان تاکید کرد که مشکل اصلی ما با این رژیم درایجاد تغییرات ظاهری و صوری در آن نیست ، این نیز خود در جای دیگر قابل بررسی وتحلیل می باشد ، بلکه مشکل اصلی همه ما ، در طبیعت و ماهیت و جوهره درونی این رژیم می باشد.
دکتر الراشد در پایان تحلیل خود می افزاید : همان طور که بارها تاکید کرده ایم ، رژیم آل خلیفه تا کنون علی رغم آنچه که می بایست و باید انجام دهد ، هیچ گونه عقب نشینی حقیقی و تغییر سیاسی جدی در رفتارها وسیاست های خود انجام نداده است .....

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top