بیش از 40کمیته استانی در استان خراسان رضوی تشکیل شده است

اولین نشست خبری ریاست ستاد مرکزی تحول و پیشرفت ایران اسلامی آیت الله رئیسی در خراسان رضوی درشهر مشهد برگزار شد

به گزارش مصطفی حاجی زاده خبرنگار خبریجات از مشهد کامبیز رضایی در اولین نشست خبری ستاد مرکزی تحول و پیشرفت آیت الله رئیسی در خراسان رضوی با بیان اینکه اولین برنامه ما در ستاد تحول و پیشرفت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درحوزه گام دوم انقلاب است تصریح کرد : مرحله دوم برنامه ستاد ، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

رضایی با اشاره به اینکه بیش از 40 کمیته استانی در استان خراسان رضوی تشکیل شده است گفت: تمام این کمیته های استانی فعال می باشند و بانوان نقش اساسی در دولت آقای رئیسی دارند ودرهمین راستا در شهرستان تربت حیدریه رئیس ستاد آقای رئیسی از بین بانوان انتخاب شده است.

رئیس ستاد مرکزی تحول و پیشرفت آیت الله رئیسی در خراسان رضوی خاطر نشان کرد : در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران اولین همایش رای اولی ها با حضور سعید محمد در شهر مشهد برگزار می شود .

کامبیز رضایی درمورد برنامه های آقای رئیسی در زمینه احیای تولید و حمایت از تولید کنندگان در گشورافزود:زمانی که مبنای ما اقتصاد مقاومتی باشد تولید نجات دهنده کشور جمهوری اسلامی ایران در برابر تکان دهندگان جهانی خواهد بود و یکی از برنامه های مهم دولت آقای رئیسی درحوزه اقتصاد بحث احیای تولید می باشد.

کامبیز رضایی در مورد برنامه آیت الله رئیسی در حوزه سیاست خارجی در زمینه روابط بین ایران و آمریکا خاطر نشان کرد : سیاست ارتباط بین ایران و آمریکا را باید خود آیت الله رئیسی تبعین کنند که چه تصمیمی در این حوزه گرفتند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top