بیانیه انجمن دوستی ایران و ساحل عاج

جناب آقای سید محمد دستغیب رئیس و بنیانگذار انجمن دوستی ایران و ساحل عاج، در خصوص نقش انجمن های دوستی در جهان معاصر می فرمایند

خبریجات-پر واضح است که انجمن های دوستی بعنوان سازمانهای غیر دولتی درحقیقت تبلور حضور رسمی و سازمان یافته مردم یک کشور در روابط خارجی و روند تعاملی جامعه جهانی تلقی میشوند؛ از این رو باید انجمنهای دوستی را یکی از بازیگران مؤثر حوزه دیپلماسی عمومی به شمار آورد.
سه ویژگی داوطلبانه بودن، غیر انتفاعی بودن و غیر سیاسی بودن موجب شده تا این انجمنها و سازمانها با خودجوشی، مشارکت پذیری، قانونمندی و مسئولیت پذیری در حوزه روابط فرهنگی بین المللی حضور یافته و با قابلیت انعطاف بیشتر برای عملیاتی ساختن اهداف خویش، کاهش آسیب پذیری، نفوذ آسانتر
در جامعه هدف، اثرگذاری مطلوب و شایسته تری را پدید آورند.

انجمن دوستی ایران و ساحل عاج بر این گمان است که در عصر حاضر نقش آفرینی انجمنهای دوستی و نهادهای مردمی و تشکلهای غیر رسمی در معادلات جهانی خصوصا در آفریقا رو به گسترش و به موازات آن، نقش دولتها در این ارتباط رو به کاستن است.
با رشد تکنولوژی ارتباطات، مدلهای سنتی سلسله مراتبی بطور ناخواسته نقش خود را به شبکه های پیچیده و بدون کنترل مرکزی واگذار نموده و دیپلماسی در یک مکانیسم درهم تنیده دولت، رسانه ها، افکار عمومی بطور معنی داری تجلی یافته است.
لذا انجمن دوستی ایران و ساحل عاج به رویکردهای جدید در دیپلماسی که همان توجه روزافزون و تأکید بیشتر بر راهکارها و ابزارهای فرهنگی است معتقد بوده و آنرا سرلوحه کارهای خود قرار داده و این راهکار و سیاست را به مسئولان و طراحان سیاست خارجی توصیه مینماید.

آخرین تغییر در 23 تیر 1399 ساعت: 2:22 ب ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top