سیاسی - خبریجات

هر کسی در هر موقعیتی است باید بهترین نقش را ایفا کند

همایش و اجتماع بزرگ نخبگان و کارفرینان ایرانی خارج از کشور در حمایت از برنامه های تولید محور ایت الله رئیسی با حضور مسئولین دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار گردید

پارلمانی شهری باید جایگاه افرادی باشد که متخصص در کار شهر و شهرسازی هستند

در حال حاضر تصمیم گرفتم که در انتخابات میان دوره ای شرکت کنم و تجربه و تخصصم به خصوص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به نقطه اشتراک بگذارم

طبق آمار نزدیک به شش میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که با برنامه های مدون میتوان از ظرفیت این عزیزان در بخش های مختلف استفاده کنیم.

شبیه استراتژیک جنگ احد در انتخابات عمل نکنیم

صفحه1 از70

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top