Displaying items by tag: دکتر کاشانی کیا - خبریجات

سامانه و نرم افزار هوشمند سازی املاک توسط یک مرکز دانش بنیان و راهبری و هدایت مرکز مشاوره ISOKIA و دکتر کا شانی کیا

خیار به معنی ( اختیار فسخ) در قرارداد است

این چالش را یک فرصت ارزشمند برای پیشرفت و توسعه کار خود تبدیل نمایید 

 

الزمات قانونی همان رعایت ماده ۲۸ است صنف است؛ به عنوان مثال در این ماده آمده است که شخصی که ‏وارد این کار می‌شود طبق این ماده قانونی باید عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد دریافت کند، اما آژانس‌ها بدون رعایت این موارد افراد ‏را برای دلالی ملک استخدام می‌کنند! یعنی حتی ماده قانونی نیز رعایت نمی‌شود

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top