Displaying items by tag: اطلاعیه بانک مرکزی - خبریجات

بانک ها و موسسات اعتباری می توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده گذاری که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top