توضیح وزارت صمت در خصوص مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

یونس الستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت : پیرو اعلام و با دعوت وزیر صمت و رئیس مجمع عمومی ایدرو، نشست این مجمع با اعلام تنفس در روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود

خبریجات-به گزارش شاتا، وی در مورد حضور یا عدم حضور وزرای عضو مجمع گفت به طور متعارف عموماً نمایندگان وزرای عضو مجمع در جلسات شرکت می‌کنند بنابراین حاضر نشدن وزرا در مجمع شرکت های دولتی امری متداول است.

الستی افزود؛ مستندات مربوط به دستور جلسه در موعد مقرر قانونی ارسال گردیده است.

الستی در ادامه در خصوص صورتهای مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد چون سهام این سازمان توسعه‌ای کاملا دولتی میباشد، لذا بررسی و تایید صورتهای مالی سال جاری آن نیز همچون سالهای قبل به وسیله سازمان حسابرسی وابسته به وزارت اقتصاد انجام می شود که مراتب تایید و ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی گروه و سازمان مزبور توسط مدیر عامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی به وزیر محترم صمت (رئیس مجمع) در وقت مقرر ارسال شده است و مطابق گزارش حسابرسی صادره به تاریخ 25 شهریورماه سال جاری وضعیت مالی گروه و ایدرو و عملکرد مالی و جریان نقدی گروه از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top