تدوین استراتژی فراگیر و جامع با تمسک به نظرات کارشناسان و صاحبنظران

‎مشاور وزیر صمت با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از دستور قاطع وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بازنگری در برنامه ها و برنامه ریزی دقیق برای بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود به منظور تحقق این شعار خبر داد.

خبریجات-به گزارش شاتا به نقل از خبرگزاری فارس، علی اکبر رضایی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه ریزی و تعیین راهبردهای لازم جهت تحقق شعار جهش تولید در سال ۱۳۹۹، بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند، لازمه تحقق شعار «جهش تولید» برنامه‌ریزی است و بخشهای مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه قضاییه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروههای پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند. براین اساس و با توجه به نامگذاری سال 98 توسط مقام معظم رهبری به رونق تولید، آمادگی لازم و زیرساخت های اولیه برای تحقق موضوع جهش تولید در تمامی ارکان نظام به خصوص در دستگاه های ذیربط مساله تولید، به گونه ای مهیا شده است.

تحقق جهش تولید با بکارگیری تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور

‎وی تحقق جهش تولید را منوط به بکارگیری تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در حوزه تولید و اشتغال دانست و تصریح کرد: بخشی از این ظرفیت مربوط به نیروی انسانی و بخشی مربوط به منابع مالی و زیرساخت های فیزیکی و طبیعی و البته ظرفیت های موجود قانونی است که به حول قوه الهی با تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر برمساله تولید و اشتغال، آمادگی خوبی به وجود آمده است. لذا باتکیه بر برنامه ریزی های دقیق و واقع گرایانه در سطح راهبردی و عملیاتی باید ضمن بکارگیری توانمندی های موجود به نحوی عمل شود که همه تلاشها هم جهت شده و هم افزایی قابل توجهی شکل گیرد به نحوی که تاثیر تولید در زندگی مردم همانطور که معظم له فرمودند دیده شود.

رضایی در ادامه بیان کرد: لازمه تحقق چنین مختصاتی در برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها و دست اندرکاران مساله اقتصاد و تولید است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص دستور اکید بسیج همه امکانات و منابع در سطح وزارتخانه، سازمانها، بخشها و زیرمجموعه های مرتبط را صادر نموده اند و ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر شرایط موجود کشور و با توجه به همه محدودیتهای موجود آمادگی مجموعه وزارت صمت را در همکاری با سایر دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور اعلام نمودند.

تدبیر نامگذاری امسال، فرصت مغتنمی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه کشور است

‎مشاور وزیر صمت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مثبت ارزیابی نمودن میزان تحقق شعار سال ۹۸ یعنی رونق تولید و استقبال گسترده نظری و عملی از شعار رونق تولید با کار و تلاش دستگاه های مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشده بیان کرد: بخشی از ظرفیت ها در چند سال اخیر به فعلیت رسیده و بخشی هنوز بالقوه هستند که نامگذاری امسال به سال جهش تولید در تداوم نامگذاری های این چند سال، فرصت مغتنمی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه کشور است.

وی با بیان اینکه رونق تولید از نظر استراتژیک مقدمه ای بر جهش تولید است، هوشمندی مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید را مایه مباهات دانست و اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده هم سویی سیاست گذاری با نیات استراتژیک تولیدی و اقتصادی در راس نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی است.

ضرورت هماهنگی میان تمامی ارکان دخیل در تحقق مساله جهش تولید

‎رضایی هماهنگی و همکاری میان تمامی ارکان دخیل در تحقق مساله جهش تولید و نیل به اهداف را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: هم بخش حاکمیتی و دولتی و هم بخش خصوصی و صنعتگران و تولیدکنندگان در سال گذشته دوشادوش همدیگر علیرغم همه تحریم های ظالمانه برای تحقق رونق تولید مجاهدانه کوشیده اند و اینک که مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ را در ادامه سال رونق تولید به سال جهش تولید نامگذاری کرده اند، تعامل و همکاری همه بخش ها با پرهیز از شعارزدگی و توجه ویژه به عملیاتی بودن باید تداوم داشته باشد.

همچنین وی باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تعدد مسائل اقتصادی کشور از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌ و کار» و بی همتا دانستن نقش تولید در رفع مشکلات، تلاش مضاعف و هماهنگی دوچندان دستگاه های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی، قانون گذاری، قضایی و... را در این خصوص حیاتی دانست.

وی در ادامه ضمن بیان دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجموعه وزارتخانه به عنوان طلایه دار نهضت تولید ملی از آمادگی لازم جهت ارزیابی مجدد وضع موجود و برنامه ریزی به منظور دستیابی به تولید در ابعادی که علاوه بر تکاپوی بازار داخلی بتواند بازارهای خارجی را نیز مد نظر قرار دهد و دغدغه معظم له در این خصوص را به حول قوه الهی برآوده نماید خبر داده و ابراز امیدواری نمودند تا همکاری و شکل گیری هم افزایی به نحوی عمل شود که در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی که تجلی عظمت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است با تکیه بر باورها و ارزش های اسلامی و اتکاء به توان داخلی و مردم گرایی در همه ارکان اقتصادی و صنعتی، فحوای روشنی از نهضت تولید ملی را بر همگان نمایان نماییم.

وزارت صمت آماده واگذاری برخی وظایف با حفظ مسئولیت به تشکلهای بخش خصوصی است

‎رضایی ضمن تقدیر از تلاش مجاهدانه بخش خصوصی در سالی که گذشت، بیان کرد: همانگونه که وزیر صنعت معدن و تجارت بارها تاکید کردند بی شک، انجمنها و تشکل های بخش خصوصی ظرفیت بسیار قابل توجهی برای تحقق شعار جهش تولید هستند، این انجمن ها و تشکل ها در سالی که گذشت با قبول مسئولیت و پاسخگویی، برخی از وظایف تفویض شده از سوی وزارت صمت را نیز به نحو قابل قبولی بر عهده گرفته و انجام داده اند، براین اساس این وزارتخانه نیز در ادامه همان روند با قبول مسئولیت تولیدی کشور آمادگی تفویض اختیارات لازم به بخش خصوصی به منظور جهش تولید است.

وی ضمن تاکید ویژه بر اصل رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء کیفیت و ضرورت نوآوری و خلاقیت، شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص های اقتصادی را به عنوان ارزشهای مصرح وزارت صمت دانسته و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضرورت حمایت از بخش خصوصی را هم جهت با تلاش های سال 98 به منظور بکارگیری شایسته امکانات و توانایی های بالقوه و بالفعل این بخش غیرقابل اجتناب بیان نمود.

‎تسهیل موانع پیش روی صنعتگران، راهبردی اساسی است

‎مشاور وزیر صمت در ادامه در خصوص قابلیت های بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت تسهیل در امور تولیدکنندگان و صنعتگران، افزود: باید با برنامه ریزی و رایزنی با دستگاه های ذیربط سعی کنیم تا جایی که میتوانیم موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی را مرتفع نماییم. ضمن تمسک به این مهم و باتوجه به تلاش های سال گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه تولید فراهم شد و این روند امسال نیز باید مدنظر واقع شود‌.

وی ضمن تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری، تکیه بر نقش مردم و بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی را به دلیل استفاده از تمام استعدادها و ظرفیت های داخلی جهت تولید ثروت و دستیابی به قدرت و امنیت اقتصادی کشور را حائز اهمیت بسیار دانسته و توانمند سازی نیروی کار به ویژه بخش خصوصی را یکی از عوامل تاثیرگذار در این خصوص عنوان کرده و بیان نمود: در این مسیر افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی به درستی در سال 98 مورد توجه بوده و امسال نیز باید با قدرت دنبال گردد.

تدوین یک استراتژی فراگیر و جامع با تمسک به نظرات کارشناسان و صاحبنظران

‎رضایی با بیان اینکه رسیدن به هر هدفی با وضع برنامه ها و راهبردهای اساسی لازم امکان پذیر است، گفت: بی شک بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، صاحب نظران و استادان و بدون تمسک به علم و دانش مدیریتی امکان تدوین یک استراتژی فراگیر و جامع وجود ندارد که در این مسیر این مهم باید مورد توجه واقع شود. ایشان در بخشی از صحبت هایشان بیان کردند در مضمون برنامه ریزی راهبردی، همه اهداف، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و عملکرد همسو و در راستای سیاست های استراتژیک قرار می‌گیرد و نیات استراتژیک در راس آن یک کل منسجم را شکل می دهد. براین اساس و باتوجه به منویات مقام معظم رهبری شعار سال 99 تحت عنوان جهش تولید نامگذاری گردید و به عنوان یک سیاست کلی همه اهداف، راهبردها، برنامه ها و اقدامات دستگاه های دولتی و خصوصی را جهت می دهد. بنابراین ضمن سرلوحه قراردادن شعار امسال به عنوان سیاست کلی تولید کشور بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان طلایه دار بخش تولیدی کشور تکلیف است تا ضمن برنامه ریزی و هدفگذاری مناسب مقدمات تحقق شعار سال 99 یعنی جهش تولید را فراهم نمایند.

مشاور وزیر صمت در پایان تاکید کرد: در این راه هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه ها و بخش های مختلف تولیدی کشور، دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان اجتناب ناپذیر است و بی شک همکاری و تعاون دستگاه ها و بخش‌های مختلف عامل مهمی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و عبور از سد بی هنری تحریم های ظالمانه دشمن خواهد بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top