Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khabarij/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 881
احتمال افزایش نرخ نان در سال ۹۹ وجود دارد

مرکز پژوهش های مجلس با طرح ۵ ایراد به تبصره ۱۴ لایحه بودجه۹۹، بیان کرد :یارانه پیش بینی شده نان و گندم، ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر است که می تواند باعث افزایش قیمت نان شود.

خبریجات- به گزارش مهر، ۱۷ آذر ماه لایحه بودجه ۹۹ با سقف ۱, ۹۸۸ میلیارد تومان از طرف دولت تقدیم مجلس شد. بعد از ارائه لایحه به مجلس، نمایندگان بصورت تخصصی آغاز به چکش کاری قسمت های مختلف نموده اند تا هر چه سریعتر ، لایحه تبدیل به قانون شود و در دستور کار دولت برای سال آتی قرار گیرد.

در این بین بر اساس نظر منتقدان، لایحه بودجه ۹۹ ایراداتی در حوزه های مختلف دارد که باید بصورت ویژه و دقیق مورد توجه نمایندگان قرار گیرد تا با اصلاح رویه های اشتباه و مبهم، کار برنامه ریزی برای دخل و خرج سال ۹۹ با مشکل کمتری جلو رود.

یکی از این ایرادات مربوط به جدول تبصره ۱۴ که برآوردی از هدفمندی یارانه ها در بخش منابع و مصارف می شود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در محاسبه جدول تبصره( ۱۴) لایحه بودجه ۹۹، به صورت کلی ۵ ایراد را بر این بخش از پیش بینی دولت وارد دانسته است.

در گزارش بازوی نظارتی مجلس آمده است:بنظر می رسد با توجه به وضعیت موجود و تجربه دوره های گذشته افزایش قیمت و استفاده از سهمیه بندی بنزین فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای میزان مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹ با بیشبرآوردی همراه است و با در نظر داشتن افزایش سهمیه های احتمالی به نظر می رسد که میانگین مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۲ میلیون لیتر در روز خواهد بود و متناظر با این فروض اعتبار پیشبینی شده برای صادرات فراورده، فروش داخلی و مالیات و عوارض مربوط به آن باید اصلاح شود.

همینطور در بخش دیگری از این گزارش در مورد ردیف ۵ مصارف( اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تعهدات طرح های موضوع ماده( ۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد ریال)، آمده است:تصمیم گیری در خصوص پرداخت کردن تعهدات به هر یک از طرح های نقل شده در ماده( ۱۲) کاملاً در اختیار نهاد تخصیص دهنده بوده و آزادی عمل این نهاد در تخصیص بودجه بسیار زیاد است لذا لازم است با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سنواتی، جزئیات بیشتری در خصوص طرح های مصوب، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های مذکور و بازپرداخت تعهدات مربوط به این اقدامات در بودجه منعکس شود.

بر مبنای مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در رابطه با ردیف ۱۸ جدول تبصره( ۱۴) لایحه، معادل ۱۲۸.۷۶۰ میلیارد ریال بابت هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی اختصاص داده شده که در قیاس با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است که تا به حال علت منطقی و قانع کننده ای از سوی شرکت ملی گاز و وزارت نفت بابت افزایش معنادار ۳۶ درصدی هزینه های شرکت گاز ارائه نشده است. بدین ترتیب پیشنهاد شده با فرض رشد ۲۵ درصدی هزینه های شرکت گاز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رقم مندرج در ردیف ۱۸، با رقم ۱۱۷.۵۶۲ میلیارد ریال جایگزین شود.

این گزارش همچنین به اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف ۲۸ برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به برآوردهای انجام شده، اشاره و اضافه نموده است :یارانه در نظر گرفته شده حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مایحتاج کمتر است که عدم تأمین اعتبار و انتقال این هزینه به نانوایی های آزادپز می تواند موجب افزایش نامتعارف قیمت نان در این بخش شود.

همچنین از آنجا که یکی از اهداف طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش استفاده خانوار از خودروی شخصی و استفاده از حمل ونقل عمومی و در نهایت کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی هواست می توان منابع حاصل از افزایش صادرات روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین( معادل ۲۱.۹۰۰ میلیارد ریال) را به توسعه و گسترش حمل ونقل عمومی با اولویت کلان شهرها و خطوط ریلی شهرک های اقماری اختصاص داد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khabarij/public_html/templates/sj_news_ii/html/com_k2/templates/sj-theme/item.php on line 537

ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top