خبریجات - Displaying items by tag: نماینده

این موضوع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌شود

چکیده ای از بیوگرافی میرزا اسماعیل دولابی

حدود یک میلیون پناهنده در کشور ایران حضور دارد که اکثریت آنها از کشورهای افغانستان و عراق هستند.

  او در گردهمایی می‌گوید من می‌خواهم این ملت را بار دیگر متحد کنم و زیر یک چتر بزرگ قرار دهم.

صفحه1 از2

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top