خبریجات - Displaying items by tag: محمدرضا انبیائی

هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی,انجمن مدیریت راهبردی,محمدرضا انبیائی,دبیرکل انجمن مدیریت راهبردی,کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
انجمن مدیریت راهبردی ایران، سال 1381 با مجوز و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و راهبردی تأسیس گردیده و در آستانه هجدهمین سال فعالیت خود، دبیرکل جدید را انتخاب و معرفی کرده است.

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top