افزایش 2 هزار برابری مستمری تأمین اجتماعی در 40 سال انقلاب+جدول

میزان مستمری سازمان تأمین اجتماعی در سال 57 حداقل 630 تومان بوده است که این مبلغ در سال 96 به حداقل یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان رسیده است.

خبریجات-خبرگزاری فارس: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر از اقشار گوناگون جامعه را شامل بیمه شدگان، بازنشستگان و اعضای خانواده آنان را تحت پوشش قرار داده است.

این سازمان در سراسر کشور دارای ۳۷۱ مرکز درمانی اعم از بیمارستان، مراکز بستری و سرپایی و بیش از ۱۰۰۰ واحد بیمه‌ای اعم از اصلی، اقماری و کارگزاری دارد.

سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۲۹ تشکیل شده است و تاکنون در حوزه بیمه‌ای، درمانی واقتصادی خدماتی را به جامعه هدف خود ارائه داده است، ولی پس از انقلاب خدمات این سازمان به بیمه شدگان سیر صعودی داشته است که در جدول زیر آمار‌های مقایسه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ قابل مشاهده است.

شاخص آماری               سال 1357                         سال 1396 
تعداد افراد تحت پوشش            689559                          42379629
نسبت بیمه شدگان به جمعیت کشور 18,95                              52,97      
تعداد بیمه شدگان اصلی1811736                              13982954
تعداد مستمری‌ بگیران(پرونده) 89104                            2716610
حداقل مستمری 630 تومان                            1224000 تومان
نسبت پشتیبانی                                      20,33 5,14
تعداد کارگاه های تحت پوشش 187093                         1212903
تعداد شعب 167                                                556
تعداد کارگزاری‌ها                                           0 219
تعداد شعب اقماری                                        0 232
تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری شروع فعالیت صندوق بیمه بیکاری از سال 67 با 13302 مقرری بگیر             213032
تعداد بیمارستان شروع قانون الزام از سال          72 با 22              بیمارستان 77
تعداد مراکز درمانی شروع قانون الزام از سال 72 با 203            مرکز درمانی 294

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top