اجتماعی - خبریجات

مگر دل کهنگی میگیرد تا زخم دل بگیرد

واقعیت این است که وقتی برای زمانی طولانی تمام اعضای خانواده در یک جا پیش هم بمانند، چالش‌هایی به وجود خواهد آمد

حمایت و همراهی خانواده و اطرافیان بیمار بسیار مهم است. تقویت ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی برای تلفیق اجتماعی بیمار در جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه باعت افزایش امید و رضایت از زندگی می‌شود.

ما کودکان شما را آماده میکنیم که همانند زبان مادری خود زبان انگلیسی و دیگر زبان های خارجی را با تسلط کامل صحبت کنند.

تحلیل زبان بدن شیخ حسن نصرالله

عادل دهدشتی اظهار کرد: این سازمان نیازمند همراهی شرکای اجتماعی خود است که بخشی از آن بازنشستگان هستند.

صفحه1 از28

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top