خبریجات - اجتماعی

ما کودکان شما را آماده میکنیم که همانند زبان مادری خود زبان انگلیسی و دیگر زبان های خارجی را با تسلط کامل صحبت کنند.

تحلیل زبان بدن شیخ حسن نصرالله

عادل دهدشتی اظهار کرد: این سازمان نیازمند همراهی شرکای اجتماعی خود است که بخشی از آن بازنشستگان هستند.

طراحی یک برنامه پیشرفته برای ستادهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

 زمانی فرا می‌رسد که یک فرد باید موقعیتی را بپذیرد که نه امن است، نه سنجیده، نه پرطرفدار؛ ولی او باید آن را بپذیرد چرا که وجدان به او می‌گوید که این کار درست است.

 فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند.

صفحه1 از27

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top